ကုမ္ပဏီအကြောင်း


ကုမ္ပဏီအမည် 

                   Findix Myanmar Co., Ltd.


တည်ထောင်သည့်ခုနှစ်

                    ၂၀၁၆ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နေ့


ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု

                    အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀၀,၀၀၀


စီးပွားရေးအကြောင်းအရာ

                   System ဒီဇိုင်းတည်ဆောက်ခြင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်အိုင်တီပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေး
                   အကြံပေးခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ


ရုံးချုပ်လိပ်စာ

                   အမှတ် ၃၁၁(တတိယထပ် )၊ လှည်းတန်းစင်တာ၊ ၈ ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။


ဖုန်းနံပါတ်

     ၀၉-၄၄၄၈၅-၆၁၃၁ 

ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ​၏ဝန်ဆောင်မှုများ

ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည်စီးပွားရေးဗျူဟာများရေးဆွဲပေးခြင်းး၊  Application များရေးဆွဲ အကောင်းအထည်ဖော်ပေးခြင်းများကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်ပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှူများအထိ ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။

System ပေါင်းစပ်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု

 • System နှင့်ပတ်သတ်၍ဆွေးနွေးအကြံဉာဏ်ပေးခြင်း
 • Business Application, Web Systemရေးဆွဲပေးခြင်း
 • System လည်ပတ်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း
 • ကွန်ယက်အခြေခံဒီဇိုင်းတည်ဆောက်ခြင်း၊လည်ပတ်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း
 • Windowsနှင့်Linux Server ဒီဇိုင်းတည်ဆောက်ခြင်း၊လည်ပတ်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း

System တပ်ဆင်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများ

 • Google Workspaceတရားဝင်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်
 • Google Workspaceနှင့်ပတ်သတ်သောဝန်ဆောင်မှုများ

Global Service

 • ဂျပန်ဘာသာဖြင့်ဒေတာထည့်သွင်းခြင်း
 • Web Formတွင် ဒေတာထည့်သွင်းခြင်း
 • URLစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း
 • BPO(အချိန်ပြည့်)

PCထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်း

 • ကွန်ပျူတာစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန်နှင့် ပြဿနာများရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း
 • ရုံးတွင်း network ကွန်ယက် တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့်ပြဿနာများရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း
 • Windows,Excelအစရှိသော software များနှင့်ပတ်သတ်၍ရှင်းပြဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
Close Menu
Chatbot