ကုမ္ပဏီအကြောင်း

ကုမ္ပဏီအမည်                     – Findix Myanmar Co., Ltd.

တည်ထောင်သည့်ခုနှစ်        – ၂၀၁၆ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နေ့

ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု                       –အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅၀,၀၀၀

စီးပွားရေးဆောင်ရွက်မှုများ –Design and  development of the consulting

                                          system of systems, operation and maintenance

U R L                                  – http/www.facebook.com/findixmyanmar

ရုံးချုပ်                                 – တတိယထပ် (အမှတ် ၃၁၁)၊ လှည်းတန်းစင်တာ၊ ၈ ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။

တယ်လီဖုန်း                        – ၀၉-၄၄၄၈၅-၆၁၃၁

System Integration

         Our extensive services range from business strategy formulation and application development, to implementation consulting and maintenance outsourcing

  • System Consulting
  • Application Development
  • Network Integration
  • Construction and Operation of Infrastructure  

System Implementation Service

  • G-Suite Authorised Reseller
  • G- Suite Integration

Offshore

  • Orders for system development from Japan

PC Maintenance

  • PC performance improvement and failure repair
  • Office-Network Improvement and Troubleshooting
  • Operating instructions for software such as Windows and Excel
Close Menu